ગોંડલ: હાઈવે પર બે કાર અને ટ્રક વચ્ચે સર્જાયો ત્રિપલ અકસ્માત, જેસીબીથી બહાર કઢાયા મૃતહેદ

LATEST PHOTOS