ભાજપ પાટીદારોને અનામત આપશે કે નહીં ? અરૂણ જેટલીએ શું આપ્યો સ્પષ્ટ સંકેત?

LATEST PHOTOS