ગુજરાતમાં છઠ્ઠી વખત ભાજપ સરકાર, રૂપાણી CM તો નિતિન પટેલ બન્યા DyCM, જાણો કોણ-કોણ બન્યા મંત્રી?

LATEST PHOTOS