મંગળવારે ગાંધીનગરમાં ભવ્ય શપથ સમારોહ: કોઈ CMના સમારોહમાં પહેલીવાર 18 રાજ્યોના CM આવશે

LATEST PHOTOS