હવામાનમાં પલટો, રાજ્યમાં ક્યાં પડ્યો કમોસમી વરસાદ ને હજુ ક્યાં પડશે? ક્યા પાક પર થશે અસર?

LATEST PHOTOS