સુરતમાં વિજય રૂપાણીએ કેમ 9 મિનિટમાં જ ભાષણ સંકેલી લેવું પડ્યું? જાણો વિગત

LATEST PHOTOS