અયોધ્યા વિવાદમાં પહેલો નિર્ણય- ત્રીજા પક્ષોની બધી હસ્તક્ષેપ અરજીઓ ફગાવી દેવાઇ

LATEST PHOTOS