મણિશંકરે કરાંચીમાં બોલ્યા- હું જેટલો ભારતને પ્રેમ કરું છું તેટલો પાકિસ્તાનને પણ

LATEST PHOTOS