ગુજરાતને અડીને આવેલા કયા ગામમાં કરા સાથે વરસાદ પડ્યો, જમ્મુ કાશ્મીર જેવો થયો માહોલ, જાણો વિગત

LATEST PHOTOS