આવું છે વિજય માલ્યાના કિંગફિશરનું HOT કેલેન્ડર, મોડલોએ આ રીતે આપ્યા પોઝ, જુઓ તસવીરો

LATEST PHOTOS