અંતરિક્ષમાં ભારતની 'સેન્ચૂરી', PSLVથી એકસાથે લૉન્ચ કર્યા 31 સેટેલાઇટ

By: abpasmita.in | Last Updated: Friday, 12 January 2018 9:42 AM Tags : isro ISRO satellite Pakistan PSLV PSLV C40 cartosat 2 PSLV-C40

LATEST PHOTOS