કરણી સેનાની ધમકીઃ 'પદ્માવત' રિલીઝ થઇ તો કરફ્યૂ જેવી પરિસ્થિતિ થઇ જશે

LATEST PHOTOS