મોરારીબાપુએ આફ્રિકાની કથામાં હાકલ કરતાં 1 મિનિટમાં મળ્યું 1 કરોડનું દાન, બાપુએ આ રકમ કોને આપી દીધી?

LATEST PHOTOS