પાકિસ્તાન ધમકી આપી, કહ્યું જો ભારત પરમાણું હુમલો કરે તો અમે પણ જોરદાર જવાબ આપીશું

By: abpasmita.in | Last Updated: Sunday, 14 January 2018 9:38 AM Tags : Army chief Bipin Rawat nuclear attack nuclear Bomb Pakistan nuclear bluff

LATEST PHOTOS