સભામાં મંચ પર મોદીએ સ્વયં નમીને આદિવાસી મહિલાને પહેરાવી ચપ્પલ, જુઓ તસવીરો

LATEST PHOTOS