પાટીદારો માટે મહત્વના સમચારઃ રાજસ્થાનમાં OBC અનામત વધારવાના વિધાનસભાના ઠરાવ સામે હાઈકોર્ટે શું આપ્યો ચુકાદો?

By: abpasmita.in | Last Updated: Wednesday, 8 November 2017 10:06 AM Tags : file pitition highcourt orders obc bill OBC Reservation petition

LATEST PHOTOS