કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નારણ રાઠવા માટે નવી આફત, લોકસભાના સ્પીકરે શું આપ્યો આદેશ ?

LATEST PHOTOS