‘મુસલમાનો શાંતિથી નહીં રહે તો અમે તેમને તેમની ભાષામાં શાંતિથી રહેતાં શીખવીશું’, જાણો યોગીનાં 10 આક્રમક નિવેદનો

By: abpasmita.in | Last Updated: Sunday, 19 March 2017 4:03 PM Tags : yogi adityanath yogi cabinet

LATEST PHOTOS