પેટાચૂંટણીઃ ગોરખપુરમાં 43 ટકા, ફૂલપુરમાં 37 ટકા મતદાન થયું, 14મીએ પરિણામ થશે જાહેર

LATEST PHOTOS