મહિલાએ સાડીમાં કર્યું સ્કાઈડાઇવિંગ, 13 હજાર ફૂટથી લગાવી છલાંગ

LATEST PHOTOS