પ્રેગનન્સી પહેલાં જ આવનારૂં બાળક દીકરી હશે કે દીકરો જાણી શકાશે, ભારતીય વિજ્ઞાનીએ શોધી નવી પધ્ધતિ? જાણો રસપ્રદ વિગત

By: abpasmita.in | Last Updated: Sunday, 15 January 2017 9:25 AM

LATEST PHOTOS