વધારે મીઠું ખાવાથી BP જ નહીં ડાયાબીટીસ પણ થવાનું જોખમ

By: abpasmita.in | Last Updated: Monday, 25 September 2017 1:00 PM Tags : excess salt insulin Sodium Type 2 diabetes

LATEST PHOTOS