મહેસાણાઃ ‘પાટીદારોએ ટિકિટ લેવા શહીદ નિષીથ પટેલની તસવીર પર હાથ મૂકીને ભાજપમાં નહીં જોડાવાના સોગંધ લીધા હતા’

By: abpasmita.in | Last Updated: Sunday, 4 June 2017 9:55 AM

LATEST PHOTOS