એક કરોડ સોદા પ્રકરણના ‘પાસ’ના નરેન્દ્ર પટેલ કોંગ્રેસમાં જોડાયા? કોંગ્રેસના કયા નેતાએ ટ્વિટ કર્યું, જાણો વિગતે

LATEST PHOTOS