સ્વ. કેતન પટેલની અંતિમયાત્રા શરૂ થઈ, હજારો પાટીદારો ઉમટ્યા, પોલીસના ખડકલાથી મહેસાણા લશ્કરી છાવણી બન્યું

By: abpasmita.in | Last Updated: Sunday, 18 June 2017 9:27 AM

LATEST PHOTOS