મહેસાણાઃ સરકારની મુશ્કેલી વધી, CBI તપાસ ન સોંપાય ત્યાં સુધી કેતનની લાશ સ્વીકારવાનો ઇનકાર

By: abpasmita.in | Last Updated: Wednesday, 14 June 2017 9:37 AM Tags : Ketan Patel Mehsana Custodial Death

LATEST PHOTOS