મહેસાણાઃ પાટીદારો સામે સરકારે ઝૂકવું પડયું, કેતન પટેલના અપમૃત્યના કેસમાં કરવી પડી કઈ મહત્વની જાહેરાત ?

By:hareshkanzariya | Last Updated: Friday, 9 June 2017 10:41 AM Tags : Ketan Patel Mehsana Custodial Death

LATEST PHOTOS