પાટણ: લણવામાં હાર્દિકે જંગી સભામાં કહ્યું 89 બેઠકોમાંથી 60 ભાજપ હારી ગઈ, બાકીની તમારે હરાવવાની છે

By: abpasmita.in | Last Updated: Sunday, 10 December 2017 11:29 PM Tags : Hardik Patel patidar andolan

LATEST PHOTOS