હાર્દિક પટેલના પોલીસે માગ્યા 10 દિવસના રીમાન્ડ પણ જજે કેટલા કર્યા મંજૂર? જાણો ક્યાં સુધી રહેશે જેલમાં?

LATEST PHOTOS