મહેસાણામાં રેલીને સંબોધતા રાહુલે કહ્યું- "પાટીદારો પર લાઠીઓ વિંઝાઇ, ગોળીઓ ચલાવાઇ"

By: abpasmita.in | Last Updated: Wednesday, 21 December 2016 4:38 PM Tags : mehsana Rahul Gandhi

LATEST PHOTOS