મહેસાણા: રાહુલ ગાંધી અને ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓ સાથે સ્ટેજ પર પાસના કયા નેતા જોવા મળ્યાં, જાણો વિગતે

LATEST PHOTOS