3,800 ફુટની ઊંચાઈ પર તૂટ્યો કાચનો પુલ, લોકોના જીવ થયાં અધ્ધર...

By: abpasmita.in | Last Updated: Thursday, 12 October 2017 10:01 AM Tags : china Glass Bridge cracks in China Glass Bridge in China

LATEST PHOTOS