ગુજરાત ચૂંટણીઃ આ બેઠક પર ભાજપ-કોંગ્રેસના વિજેતા ઉમેદવારોથી વધુ વોટ નોટાને મળ્યા

LATEST PHOTOS