રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ અને રક્ષામંત્રી થયા 'ટોપલેસ', ટ્વિટર પર PHOTOS VIRAL

LATEST PHOTOS