રાજકોટઃ અપહરણ  બાદ ત્રણ વર્ષની બાળકીની કરાઇ હત્યા, મૃતદેહ મળી આવ્યો
રાજકોટઃ અપહરણ બાદ ત્રણ વર્ષની બાળકીની કરાઇ હત્યા, મૃતદેહ મળી આવ્યો

રાજકોટઃ રાજકોટમાં ભાવનગર રોડ પરથી એક બાળકીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.