રાજકોટમાં 30 હજાર પાટીદાર સાસુ-વહુ અને દીકરીઓએ લીધો 'હવે નહીં ઝઘડીયે' સંકલ્પ

LATEST PHOTOS