રાજકોટઃ મુખ્યમંત્રી રૂપાણી મોરારિ બાપુના આશીર્વાદ લેવા ઉપડી ગયા, જતાં જ પગે પડ્યા, જુઓ તસીવરો

LATEST PHOTOS