રૂપાણીની વિકાસ અંગે ચર્ચા કરવાની ચેલેન્જ ક્યા કોંગ્રેસી નેતાએ ઉપાડી? રૂપાણીને શું ફેંક્યો સામો પડકાર?

By: abpasmita.in | Last Updated: Tuesday, 3 October 2017 3:51 PM

LATEST PHOTOS