ઉપલેટા: રોડ શોમાં પાટીદારોથી મેળાવડો, હાર્દિક પટેલે શું આપ્યું નિવેદન?

LATEST PHOTOS