ખોડલધામમાં નરેશ પટેલને મળવા ભાજપ-કોંગ્રેસના ક્યા નેતા ગયા ? નરેશ પટેલે તેમનું શું કહ્યું ?

By: abpasmita.in | Last Updated: Sunday, 15 October 2017 2:48 PM

LATEST PHOTOS