ભુજ પાસે અકસ્માતમાં 9 પાટીદાર યુવાનોનાં મોત, છ પરિવારે એકના એક દીકરાને ગુમાવ્યા, જાણો વિગત

LATEST PHOTOS