રાજકોટઃ લિવ-ઈનમાં રહેતા યુવકને પરીણિતા સાથે બંધાયા સંબંધ, બંને પ્રેમિકાને એક ઘરમાં રાખી કરતો અય્યાશી, પછી શું થયું?

LATEST PHOTOS