રાજકોટ: BJPના કોર્પોરેટરે સગા ભાઈને કહ્યું, ‘ભાડાની રકમ ન હોય તો તારી ઘરવાળીને મારી પાસે સુવા મોકલ’

LATEST PHOTOS