રાજકોટઃ પત્નીને અન્ય સાથે સેક્સ સંબંધ હોવાથી હત્યા કરનારો યુવક પેરોલ પર બહાર આવ્યો ને શું થયું ? જાણો વિગત

By: abpasmita.in | Last Updated: Tuesday, 5 September 2017 10:02 AM

LATEST PHOTOS