શમી બોલીવુડ એક્ટ્રેસને પરણવા માગે છે તેવા પત્નિના આક્ષેપ પાછળ કઈ હીરોઈન તરફ ઈશારો ?

LATEST PHOTOS