રહાણેના બદલે રોહિત શર્માને લેવાનું પડ્યું ભારે, કોણે રોહિતને લેવા કરેલું દબાણ? વિરાટે કર્યો શું લૂલો બચાવ?

LATEST PHOTOS