ગુજરાતના આ સ્ટાર ક્રિકેટરે કઠુઆ ગેંગરેપ ઘટનામાં પીડિતને ન્યાય આપવાની કરી માંગ, જાણો પોસ્ટર શેર કરી શું લખ્યું

LATEST PHOTOS