ફિટનેસને લઈ કોહલીએ વ્યક્ત કરી ચિંતા, કહ્યું- કામનો બોજ ઘણો છે, શરીર પર પડી રહ્યો છે ભારે

LATEST PHOTOS