સુરતમાં ભાજપની ગૌરવ યાત્રાને કૌરવ યાત્રા ગણાવતાં પોસ્ટર લાગતાં ભાજપવાળા દોડતા થયા, જાણો ક્યા ઉઠાવાયા સવાલ

By: abpasmita.in | Last Updated: Monday, 2 October 2017 2:21 PM Tags : BJP Gaurav Yatra kapodara puna Surat

LATEST PHOTOS