ગુજરાતના ક્યા મોટા શહેરમાં ‘પદ્માવત’ કરાઈ રીલીઝ, કરણી સેનાને ખબર પડતાં શું થયું? જાણો વિગત

LATEST PHOTOS